დაგვიკავშირდით დღეს!

Კვლევა და განვითარება

Კვლევა და განვითარება

სანჯიანგს ჰყავს მრავალი სამეცნიერო და ტექნიკური პერსონალი, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში ეწეოდნენ გალისა და ტარას ღრმა დამუშავების სერიული პროდუქტების კვლევას და განვითარებას. ჩვენმა კომპანიამ მიიღო მრავალი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევა და პატენტი და თანამშრომლობდა ჩინეთის სატყეო აკადემიასთან , ნანჯინის სატყეო უნივერსიტეტის, ჩრდილო – აღმოსავლეთის სატყეო უნივერსიტეტისა და სხვა კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში მუდმივად განავითარონ ტყის პროდუქტების ღრმა დამუშავების პროექტები და პროდუქტები თანდათანობით შედიან საერთაშორისო ბაზარზე.

  • R&D-1
  • R&D-2
  • R&D-3